NPZ

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ 

NPZ je ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno.

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (6. razred) opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika; po tretjem (9. razred) pa se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Izbrani predmet za našo šolo v letu 2020/21 je ANGLEŠČINA. NPZ se opravlja samo pisno. Rok izvedbe NPZ je v mesecu maju.

6. razred

Torek, 4. 5. 2021 –  Slovenščina

Četrtek, 6. 5. 2021  –  Matematika

Ponedeljak, 10. 5. 2021 –  Angleščina

9. razred

Torek, 4. 5. 2021 –  Slovenščina

Četrtek, 6. 5. 2021  –  Matematika

Ponedeljek, 10. 5. 2021 –  Angleščina