Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Ne pozabite otroka prijaviti na šolsko kosilo, če spadate v 2. ali 3. dohodkovni razred in otroka na k Ne pozabite otroka prijaviti na šolsko kosilo, če spadate v 2. ali 3. dohodkovni razred in otroka na kosilo niste prijavili že pred začetkom šolskega leta, saj ga bo dobil brezplačno.

Višina subvencije za kosilo od 1. 2. 2017 dalje znaša: 100 % cene kosila za 1., 2., 3. dohodkovni razred (do 36 % povprečnega mesečnega dohodka na člana družine).osilo niste prijavili že pred začetkom šolskega leta, saj ga bo dobil brezplačno.

Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja