Projekt Moj očka ima konjička dva

Postali smo sopartnerji projekta Moj očka ima konjička dva. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Družinska kmetija Janhar se ukvarja pretežno s konjerejo. Njihovo delo je v veliki meri odvisno od turizma (šola jahanja, vožnja s kočijo). So aktivni v lokalnem okolju (OŠ, vrtci,…) in širše po Sloveniji. V okviru projekta LAS želijo pripraviti  hišni muzej, izdelati igrala in uredili prostor za dogodke. S skupnimi močmi bomo preverili ustreznost muzeja za mlade, v sodelovanju s TD Hraše, pa bomo poskrbeli za promocijo Hraš in širše lokalne skupnosti.

Kratek opis projekta:

V prvem koraku bodo zasnovali učno pot po muzeju z učnimi gradivi, pri čemer bosta pomagala Gorenjski muzej z biologinjo. Sledi izvedbeni del projekta – priprava in postavitev tabel. Skupaj z nami, OŠ Vodice, bomo gradiva in pripravljene vsebine tudi preizkusili. Med tem bodo uredili tudi otroška igrala, ki bo na voljo vsem obiskovalcem kmetije. V zadnjem delu projekta pa sledi še ureditev jahalne maneže.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije