Subvencije

SUBVENCIJA ŠOLSKE MALICE IN KOSILA

Upravičenost do subvencije za malico in kosilo izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šole pridobijo podatke iz centralne evidence Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter ustrezno znižajo višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno.

Subvencija malice

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

Višina subvencije za kosilo od 1. 2. 2017 dalje znaša: 100 % cene kosila za 1., 2., 3. dohodkovni razred (do 36 % povprečnega mesečnega dohodka na člana družine).

Ne pozabite otroka prijaviti na šolsko kosilo, če spadate v 1., 2. ali 3. dohodkovni razred in otroka na kosilo niste prijavili že pred začetkom šolskega leta, saj ga bo dobil brezplačno.