Spletne povezave

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999, Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo

… kmalu …

Operacionalizacija koncepta: 2000, Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo

… kmalu …

  V učencu/otroku poiščimo njegova močna področja in njegove talente spodbujajmo, tako doma kot v šoli. Doživljanje občutka uspeha na različnih področjih je eden najpomembnejših dejavnikov za zdrav razvoj otroka.