Učitelji

 Elektronski naslovi učiteljev po abecedi -> kontakti učiteljev.

tabla  Razredniki v šolskem letu 2020/21

 1. triada
 1. a

Jana Potočnik (razredničarka)/ WWW; jana.potocnik85(at)gmail.com

Nataša Tomc (vzgojiteljica)/WWW; natasatomc00(at)gmail.com

Jernej Kozan/WWW; kozanjernej(at)gmail.com

 1. b

Mirjam Osolnik (razredničarka)/ WWW; mirjam.osolnik(at)guest.arnes.si

Špela Malus Jeraj (vzgojiteljica)/WWW; spela.malus(at)gmail.com

 1. a

Mojca Premk (razredničarka)/WWW; mojca.premk(at)guest.arnes.si

 1. b

Sonja Kimovec (razredničarka)/WWW; sonja.kimovec(at)gmail.com

 1. a

Vesna Cankar (razredničarka)/WWW; vesna.cankar(at)guest.arnes.si

 1. b

Greta Rozman (razredničarka)/WWW; greta.rozman(at)guest.arnes.si

 

Učitelji podaljšanega bivanja

OPB 1b

Nataša Tomc /WWW; natasatomc00(at)gmail.com

OPB1b

Špela Malus Jeraj/WWW; spela.malus(at)gmail.com

OPB2a4c

Mira Debeljak/WWW; mira.debeljak(at)guest.arnes.si

OPB2b3a

Zorka Blažič/WWW; zorka.blazic(at)gmail.com

OPB3ab

Janez Markoli/WWW; janez.markoli(at)guest.arnes.si

OPB4ab

Jana Potočnik/ WWW; jana.potocnik85(at)gmail.com

Špela Blažič /WWW; spela.blazi(at)gmail.com 

Klara Repanšek; klara.repansek(at)gmail.com

 

II.triada

 1. a

Mojca Višnovar (razredničarka)/WWW; m.visnovar(at)gmail.com

 1. b

Alenka Jereb (razredničarka)/WWW; alenka.vodice(at)gmail.com

      4. c

Eva Klemenčič(razredničarka)/WWW; eva.klemencic1(at)guest.arnes.si

 1. a

Teja Vilfan (razredničarka)/ WWW; vilfan.teja(at)gmail.com

 1. b

Eva Kalan (razredničarka)/WWW; eva.kalan(at)guest.arnes.si

 1. a

Irena Osolnik (razredničarka)/WWW; kinloso58(at)gmail.com 

Saša Šimnovec (sorazredničarka); sasa.simnovec(at)gmail.com

 1. b

Andreja Bečan (razredničarka)/WWW; andreja.becan(at)guest.arnes.si

Darinka Klopčič (sorazredničarka)/WWW; darinka.klopcic(at)guest.arnes.si

 1. c

Maša Jezeršek; masa.jezersek(at)gmail.com/ WWW

Gregor Juhant (sorazrednik); juhantg(at)gmail.com

 

III.triada  

 1. a

Tomaž Grajzar (razrednik)/WWW; tomaz.grajzar(at)siol.net

Marija Trnovec (sorazredničarka); marijatrnovec(at)gmail.com

 1. b

Miha Kimovec (razrednik)/WWW ; mihakimovec(at)gmail.com

Anita Robar (sorazredničarka)/WWW; anitarobar(at)msn.com

Tina Hajdinjak (spremljevalka) ; tina.hajdinjak(at)guest.arnes.si

 1. c

Jana Čemas (razredničarka)/WWW; jana.cemas(at)gmail.com

Sandra Križnar (sorazredničarka); sandra.kriznar(at)gmail.com

 1. a

Bojana Peterka (razredničarka)/WWW; bojana.peterka(at)guest.arnes.si

Katja Hočevar (sorazredničarka); katjah96(at)gmail.com

 1. b

Irena Demšar (razredničarka)/WWW; irena.demsar(at)guest.arnes.si

Jure Grilc (sorazrednik)/WWW; jure.grilc(at)guest.arnes.si

 1. a

Stanka Stružnik (razredničarka)/WWW; razrednistvo.vodice(at)gmail.com

Irma Janežič (sorazredničarka)/WWW; irma.janezic(at)guest.arnes.si

 1. b

Alenka Remic (razredničarka)/WWW; alenka.remic(at)guest.arnes.si

Lidija Šuštar (sorazredničarka)/WWW; lidija.sustar(at)siol.net

 1. c

Matej Jančič (razrednik)/WWW; matej.jancic(at)live.com

Klavdija Cof Mlinšek (sorazredničarka)/WWW; cof.klavdija(at)gmail.com

 

Ostali učitelji

Cilka Marenče (pomočnica ravnatelja)/WWW; cilka.marence(at)guest.arnes.si

Bizant Gregor (vodja prehrane)/WWW; gregor.bizant(at)guest.arnes.si

Franc Špenko / WWW; f.spenko(at)gmail.com

Barbara Kermavner (računalničarka)/WWW; barbara.kermavner(at)guest.arnes.si

Natalija Pernuš (učiteljica angleščine)/WWW; natalija.pernus(at)gmail.com

Renata Klemenc (specialna pedagoginja); renata.klemenc(at)guest.arnes.si

Joži Nastran Brank/WWW; jozi.nastran(at)gmail.com

Urška Ščavničar Cunder (knjižničarka)/WWW; urska.cunder(at)guest.arnes.si