Bralna značka

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca , ki bo rad bral vse življenje.

Začetek branja za BZ: 17. september– dan zlatih knjig (datum rojstva in smrti Franceta Bevka). Poročanje o prebranih knjigah se začne s ponedeljkom , 18. septembra.

Konec branja za BZ  od 1. do 3. razreda: 13. maj

Konec branja za BZ od 4. do 9. razreda: 26. april (april – mesec knjige: 2. april / mednarodni dan mladinske književnosti,  23. april / svetovni dan knjige)

Za bralno značko je potrebno prebrati nekaj  leposlovnih proznih del in tudi pesniške zbirke. Gradivo učenci izberejo sami, v pomoč pri izbiri pa vam je lahko naslednji seznam -> PRIPOROČILNI SEZNAM.

Razred Število knjig
1. 2 pesmi, 3 pravljice
 2. 2 pesmi, 3 pravljice
 3. 2 pesmi, 3 pravljice
 4. 2 pesmi, 3 knjige
 5. 1 pesniška zbirka, 4 knjige
6. 3 pesniške zbirke, 4 knjige
 7. 3 pesniške zbirke, 4 knjige
 8. 3 pesniške zbirke, 5 knjig
 9. 3 pesniške zbirke, 5 knjig

O prebranem učenci od 1. do 5. razreda poročajo svojim učiteljicam / razredničarkam, od 6. razreda dalje pa poročajo učiteljicam slovenščine oz. knjižničarki po spodnjem seznamu:

Mentorica Razred / skupina
Lana Djuratovič 7.a, 7.b, 8/1, 8/2, 9/4
Jana Čemas 7.c, 8/3, 8/4, 9/3
Urška Ščavničar Cunder (knjižničarka) 6.a, 6.b, 9/1, 9/2

V mesecu maju imamo na šoli skupen zaključek bralne značke. Na šolo povabimo literarnega ustvarjalca ali organiziramo ogled predstave. Učenci na koncu leta dobijo priznanje za osvojeno bralno značko. Če pa osvojijo bralno značko v vseh 9-ih letih šolanje – zlati bralci – , pa na koncu dobijo tudi spominsko priznanje za 9 let branja za bralno značko in imajo možnost udeležiti se celodnevne ekskurzije, ki je v organizaciji ZPMS.

Vsako leto je nekaj učencev, ki na poti branja za bralno značko obupajo, kasneje pa jim je žal. Ob koncu osnovne šole, na valeti je lepo dobiti priznanje za osvojenih 9 let branja za bralno značko.

Zato lahko sedaj bralno  značko opravite tudi za kakšno leto nazaj in zamujeno nadoknadite, vendar pod določenimi pogoji.

  1. Bralno značko za tekoče leto morate končati do 31. 12. 2024.
  2. Ko je izpolnjen zgornji pogoj, lahko kandidirate za opravljanje bralne značke za nazaj.
  3. Število prebranih knjig in pesmic mora biti dvojno, izbor knjig pa primeren vaši trenutni starosti. Če se npr. v 8. razredu odločite narediti bralno značko za 3. razred, boste seveda brali knjige za 8. in ne 3. razred.

Vabljeni vsi, tudi tisti, ki vam morda manjka več kot eno leto.

Na voljo so vam tudi priporočilni seznami, ki naj vam bodo zgolj v orientacijo, sicer pa lahko berete tudi knjige izven teh seznamov.

Želim vam uspešen skok v novo bralno sezono.