Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega razreda. Svet staršev deluje po poslovniku. Predstavniki se volijo na prvem roditeljskem sestanku.

ZAPISNIKI (šolsko leto 2023/24)

1. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

2. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

3. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

 

ZAPISNIKI (šolsko leto 2022/23)

1. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

2. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

3. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

4. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

 

ZAPISNIKI (šolsko leto 2021/22)

3. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

2. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

1. seja Sveta staršev -> ZAPISNIK.