Karierna orientacija

Karierna orientacija zajema poklicno informiranje, svetovanje  in  povratno informacijo učencev. Namen dela z učenci je čimprejšnje odkrivanje poklicnih področij, interesov, motiviranje in vodenje pri odločitvah.

Z učenci 8. in 9. razredov se bomo pogovarjali o poklicih, ki jih zanimajo in s pomočjo interaktivnega računalniškega programa  KAM IN KAKO iskali možnosti. Na ta način bodo spoznavali lastnosti poklica, delovne pogoje, znanja in veščine, ki so potrebne ali zaželene pri opravljanju določenega dela.

Učence bomo seznanili s srednješolskimi programi. Spoznali bodo spletno stran www.mojaizbira.si. Poklicni kažipot daje informacije o izobraževalnih področjih, trajanju šolanja, vrstah poklicev, graditvi poklicne kariere.  

V 9. razredu bodo učenci po predhodnem temeljitem pogovoru in spoznavanju srednjih šol rešili elektronski vprašalnik o poklicni poti (eVPP).

Devetošolce seznanimo s postopki vpisa in štipendijami, sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami. Rokovnik s pomembni datumi za vpis v SŠ pregledamo v oktobru.

Razpis za vpis bo objavljen v elektronski obliki na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Z učenci ga skupaj pregledamo v januarju. Vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost se udeležijo informativnega dneva. Skupaj v šoli izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa.

Učencem je vedno na razpolago vsa literatura (vpisne možnosti, pogoji, brošure in zgibanke srednjih šol, obvestila o možnih obiskih na šoli, dnevih odprtih vrat SŠ, …)

Učenci  se bodo po željah vključevali  v interesne skupine preko izobraževalnih centrov in Obrtne zbornice Slovenija in  obiskali  sejme namenjene poklicnemu informiranju.

Učenci, mnogo nas je, ki lahko pomagamo, da boste našli informacije o šolah, poklicih in vsem, kar potrebujete za pravilno odločitev. Starši pa  vas najbolje poznajo.

Poklic, katerega  izbirate, je lahko sam po sebi še tako dober, toda v njem ne boste srečni in  uspešni, če si ga ne boste izbrali po lastni želji.