Projekt Moj očka ima konjička dva

Glavni cilj/namen projekta

Smo družinska kmetija, ki se ukvarja s konjerejo in naše delo je v veliki meri odvisno od turizma (šola jahanja, vožnja s kočijo). Smo aktivni v lokalnem okolju (OŠ, vrtci,…) in širše po Sloveniji. V okviru projekta bomo naredili hišni muzej in igrala, ter uredili dogajalni prostor. S OŠ Vodice bomo preverili ustreznost muzeja za mlade, s TD Hraše pa bomo poskrbeli za promocijo Hraš in širše lokalne skupnosti.

Kratek opis projekta (aktivnosti in rezultatov)

V prvem koraku bomo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem in biologinjo zasnovali pot in učna gradiva za pot po hišnem muzeju. Sledi izvedba muzeja: priprava in postavitev tabel. V sodelovanju s šolo bomo gradiva in pripravljene vsebine tudi preizkusili. V vmesnem času bomo uredili tudi nujno potrebno infrastrukturo (otroška igrala), ki bo na voljo vsem obiskovalcem kmetije. Zadnji del je še ureditev jahalne maneže, ki je zaradi starosti že precej dotrajana

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja«.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja ali na spletni strani Evropske komisije.