Učitelji

 Elektronski naslovi učiteljev po abecedi -> kontakti učiteljev.

tabla  Razredniki v šolskem letu 2023/24

1. triada

1.a

Sabina Bradeško (razredničarka)/ WWW

Nataša Tomc (vzgojiteljica)/WWW

1.b

Mirjam Osolnik (razredničarka)/WWW

Katja Turinek (razredničarka)

Špela Malus Jeraj (vzgojiteljica)/WWW

2.a

Jana Potočnik (razredničarka)/ WWW

2.b

Manja Lušina (razredničarka)/ WWW

3.a

Vesna Cankar (razredničarka)/WWW

3.b

Greta Rozman (razredničarka)/WWW

3.c

Cirila Jeraj (razredničarka)/WWW

Učitelji podaljšanega bivanja

OPB 1a

Jerneja Skapin /WWW, Nataša Tomc /WWW

OPB1b

Špela Malus Jeraj/WWW, Jerneja Skapin /WWW

OPB2a4a

Mira Debeljak/WWW

OPB2b4b

Janez Markoli/WWW

OPB3a3c

Živa Sotelšek, Katja Zupan /WWW

OPB 3b3c

Katja Zupan /WWW

OPB4a4b

Katja Kociper Jančič

OPB5a5b

Tjaša Gračnar/WWW,  Nika Katrašnik, Matej Jančič, Manja Lušina/ WWW

II.triada

4. a

Mojca Višnovar (razredničarka)/WWW

4. b

Vika Ciperle; Eva Klemenčič (razredničarka)/WWW

5. a

Teja Vilfan (razredničarka)/ WWW

5. b

Tjaša Gračnar (razredničarka)/WWW

6.a

Tomaž Grajzar (razrednik)

Marija Trnovec (sorazredničarka)

6. b

Miha Kimovec (razrednik)

Aleš Komelj (sorazrednik)

6.c

Jana Čemas (razredničarka)

Maša Jezeršek (sorazredničarka)

III.triada

7. a

Sonja Kadivec (razredničarka)

Knez Špela (sorazredničarka)

7. b

Irena Demšar (razredničarka)

Katja Hočevar (sorazredničarka)

7. c

Špela Blažič (razredničarka)

Barbara Kermavner (sorazredničarka)

8. a

Stanka Stružnik (razredničarka)

 Katja Kociper Jančič (sorazredničarka)

8.b

Matej Jančič (razrednik)

 Klara Repanšek (sorazredničarka)

 9. a

Lana Djuratović (razredničarka)

Saša Šimnovec (sorazredničarka)

9. b

Andreja Bečan (razredničarka)

Janja Pirc (sorazredničarka)

9.c

Alenka Remic (razredničarka)

Jure Grilc (sorazrednik)/WWW

Gregor Juhant (sorazrednik)

Ostali učitelji

Bizant Gregor (učitelj naravoslovja, vodja prehrane)

Franc Špenko (učitelj TIT, laborant)

Barbara Kermavner /WWW(učiteljica Računalništva in TIT, ROID)

Živa Sotelšek (učiteljica angleščine)

Klavdija Kovačič (učiteljica angleščine)

Renata Klemenc (specialna pedagoginja)

Vita Valenčak (specialna pedagoginja)

Katja Kovačič (socialna pedagoginja)

Ana Šušteršič (učiteljica športa)

Urška Ščavničar Cunder (knjižničarka)

Irma Janežič (socialna delavka)

Klavdija Cof Mlinšek (pomočnica ravnatelja)

Julij Mlinšek (računalnikar)