Učitelji

 Elektronski naslovi učiteljev po abecedi -> kontakti učiteljev.

tabla  Razredniki v šolskem letu 2021/22

  1. triada
  1. a

Sabina Bradeško (razredničarka)/ WWW; sabina.rakovec(at)gmail.com

Nataša Tomc (vzgojiteljica)/WWW; natasatomc00(at)gmail.com

  1. b

Mirjam Osolnik (razredničarka)/ WWW; mirjam.osolnik(at)guest.arnes.si

Špela Malus Jeraj (vzgojiteljica)/WWW; spela.malus(at)gmail.com

  1. a

Jana Potočnik (razredničarka)/ WWW; jana.potocnik85(at)gmail.com

Jernej Kozan/WWW; kozanjernej(at)gmail.com

Julij Mlinšek (spremljevalec); julij.mlinsek(at)gmail.com

  1. b

Katja Zupan (razredničarka)/WWW; katja.zupan88(at)gmail.com

  1. a

Vesna Cankar (razredničarka)/WWW; vesna.cankar(at)guest.arnes.si

  1. b

Greta Rozman (razredničarka)/WWW; greta.rozman(at)guest.arnes.si

 

Učitelji podaljšanega bivanja

OPB 1a

Nataša Tomc /WWW; natasatomc00(at)gmail.com, Klara Repanšek; klara.repansek(at)gmail.com, Janez Markoli, Joži Nastran Brank/WWW

OPB1b

Špela Malus Jeraj/WWW; spela.malus(at)gmail.com, Nataša Tomc /WWW; natasatomc00(at)gmail.com, Gregor Juhant, Maša Jezeršek

OPB3a4a

Mira Debeljak/WWW; mira.debeljak(at)guest.arnes.si

OPB3b4b

Zorka Blažič/WWW; zorka.blazic(at)gmail.com

OPB2a5a

Špela Blažič /WWW; spela.blazi(at)gmail.com 

OPB2b5b

Janez Markoli/WWW;  ianmarkk1963(at)gmail.com

 

II.triada

  1. a

Mojca Višnovar (razredničarka)/WWW; m.visnovar(at)gmail.com

  1. b

Alenka Jereb (razredničarka)/WWW; alenka.vodice(at)gmail.com

   5. a

Teja Vilfan (razredničarka)/ WWW; vilfan.teja(at)gmail.com

  1. b

Eva Kalan (razredničarka)/WWW; eva.kalan(at)guest.arnes.si

5. c

Tjaša Gračnar (razredničarka)/WWW; tjasa.gracnar(at)gmail.com

6. a

Stanka Stružnik (razredničarka); razrednistvo.vodice(at)gmail.com

Alenka Remic (sorazredničarka); alenka.remic(at)guest.arnes.si

6. b

Matej Jančič (razrednik); matej.jancic(at)live.com

Maša Jezeršek (sorazredničarka); masa.jezersek(at)gmail.com

 

III.triada

7. a

Gabrijele Bodlaj (razredničarka); gabi.bodlaj(at)gmail.com

Saša Šimnovec (sorazredničarka); sasa.simnovec(at)gmail.com

7.b

Andreja Bečan (razredničarka); andreja.becan(at)guest.arnes.si

Lidija Šuštar (sorazredničarka); lidija.sustar(at)siol.net

 

7.c

Darinka Klopčič (sorazredničarka; darinka.klopcic(at)guest.arnes.si

Gregor Juhant (sorazrednik); juhantg(at)gmail.com

8. a

Tomaž Grajzar (razrednik; tomaz.grajzar(at)siol.net

Marija Trnovec (sorazredničarka); marijatrnovec(at)gmail.com

Žiga Grm (začasno nadomeščanje razrednika); grmziga1(at)gmail.com

8. b

Miha Kimovec (razrednik) ; mihakimovec(at)gmail.com

Anita Robar (sorazredničarka); anitarobar(at)msn.com

Tina Hajdinjak (spremljevalka) ; tina.hajdinjak(at)guest.arnes.si

8.c

Jana Čemas (razredničarka); jana.cemas(at)gmail.com

Sandra Križnar (sorazredničarka); sandra.kriznar(at)gmail.com

9. a

Bojana Peterka (razredničarka); bojana.peterka(at)guest.arnes.si

Katja Hočevar (sorazredničarka); katjahocevar.os@gmail.com

9. b

Irena Demšar (razredničarka); irena.demsar(at)guest.arnes.si

Jure Grilc (sorazrednik); jure.grilc(at)guest.arnes.si

 

Ostali učitelji

Janja Pirc (učiteljica matematike); janja.kosic(at)guest.arnes.si

Bizant Gregor (vodja prehrane); gregor.bizant(at)guest.arnes.si

Franc Špenko (učitelj TIT, laborant); f.spenko(at)gmail.com

Barbara Kermavner (učiteljica Računalništva in TIT, ROID)/; barbara.kermavner(at)guest.arnes.si

Natalija Pernuš (učiteljica angleščine)/WWW; natalija.pernus(at)gmail.com

Renata Klemenc (specialna pedagoginja); renata.klemenc(at)guest.arnes.si

Joži Nastran Brank/WWW; jozi.nastran(at)gmail.com

Urška Ščavničar Cunder (knjižničarka); urska.cunder(at)guest.arnes.si

Irma Janežič (sorazredničarka); irma.janezic(at)guest.arnes.si

Klavdija Cof Mlinšek (pomočnica ravnatelja); cof.klavdija(at)gmail.com