Učitelji

 Elektronski naslovi učiteljev po abecedi -> kontakti učiteljev.

tabla  Razredniki v šolskem letu 2022/23

 1. triada
 1. a

Manja Lušina (razredničarka)/ WWW; manja.lusina(at)gmail.com

Nataša Tomc (vzgojiteljica)/WWW; natasatomc00(at)gmail.com

 1. b

Mirjam Osolnik (razredničarka)/ WWW; mirjam.osolnik(at)guest.arnes.si

Špela Malus Jeraj (vzgojiteljica)/WWW; spela.malus(at)gmail.com

 1. a

Jana Potočnik (razredničarka)/ WWW; jana.potocnik85(at)gmail.com

 1. b

Katja Zupan (razredničarka)/WWW; katjazupan.os(at)gmail.com

 1. c

Cirila Jeraj (razredničarka)/WWW; cirila.jeraj(at)guest.arnes.si

 1. a

Vesna Cankar (razredničarka)/WWW; vesna.cankar(at)guest.arnes.si

Jernej Kozan (spremljevalec)/WWW; kozanjernej(at)gmail.com

 1. b

Greta Rozman (razredničarka)/WWW; greta.rozman(at)guest.arnes.si

 

Učitelji podaljšanega bivanja

OPB 1a

Mira Debeljak/WWW; mira.debeljak(at)guest.arnes.si, Rok Kravanja/WWW; rok.kravanja(at)gmail.com, Špela Malus Jeraj/WWW; spela.malus(at)gmail.com, Hedvika Ciperle; vika.ciperle(at)gmail.com

OPB1b

Špela Malus Jeraj/WWW; spela.malus(at)gmail.com, Nataša Tomc /WWW; natasatomc00(at)gmail.com, Hedvika Ciperle; vika.ciperle(at)gmail.com

OPB3a5a

Mira Debeljak/WWW; mira.debeljak(at)guest.arnes.si

OPB2a2c

Roka Kravanja/WWW; rok.kravanja(at)gmail.com, Janez Markoli/WWW;  ianmarkk1963(at)gmail.com

OPB2b2c

Joži Nastran Brank/WWW; , Manja Lušina/ WWW; manja.lusina(at)gmail.com

OPB2a5a

Rok Kravanja /WWW; spela.blazic(at)gmail.com 

OPB3b5c

Janez Markoli/WWW;  ianmarkk1963(at)gmail.com

OPB4a4b

Lara Ciperle /WWW; lary.ciperle(at)gmail.com, Tjaša Gračnar/WWW; tjasa.gracnar(at)gmail.com, Maša Jezeršek (sorazredničarka); masa.jezersek(at)gmail.com, Neja Prosen; neja.prosen(at)gmail.com

 

II.triada

 1. a

Mojca Višnovar (razredničarka)/WWW; m.visnovar(at)gmail.com

 1. b

Eva Klemenčič (razredničarka)/WWW; eva.klemencic1(at)guest.arnes.si

   5. a

Teja Vilfan (razredničarka)/ WWW; vilfan.teja(at)gmail.com

 1. b

Jerneja Skapin (razredničarka)/WWW; jerneja.skapin(at)gmail.com

5. c

Tjaša Gračnar (razredničarka)/WWW; tjasa.gracnar(at)gmail.com

6. a

Lidija Šuštar (razredničarka); lidija.sustar(at)siol.net

Sonja Kadivec (sorazredničarka); sonja.kadivec(at)gmail.com

6. b

Irena Demšar (razredničarka); irena.demsar(at)guest.arnes.si

Katja Hočevar (sorazredničarka);

6. c

Maša Jezeršek (razredničarka); masa.jezersek(at)gmail.com

Špela Blažič (sorazredničarka); spela.blazic(at)gmail.com

 

III.triada

7. a

Stanka Stružnik (razredničarka); razrednistvo.vodice(at)gmail.com

Barbara Kermavner (sorazredničarka); barbara.kermavner(at)guest.arnes.si

7.b

Matej Jančič (razrednik); matej.jancic(at)live.com

Klara Repanšek (sorazredničarka); klara.repansek(at)guest.arnes.si

8. a

Ajda Batistič (razredničarka); ajda.batistic(at)guest.arnes.si

Saša Šimnovec (sorazredničarka); sasa.simnovec(at)gmail.com

 

8. b

Andreja Bečan (razredničarka);  ; andreja.becan(at)guest.arnes.si

Janja Pirc (sorazredničarka); janja.kosic(at)guest.arnes.si

8.c

Alenka Remic (razredničarka); alenka.remic(at)guest.arnes.si

Jure Grilc (sorazrednik)/WWW; jure.grilc(at)guest.arnes.si

Gregor Juhant (sorazrednik); juhantg(at)gmail.com

9. a

Tomaž Grajzar (razrednik); tomaz.grajzar(at)siol.net

Marija Trnovec (sorazredničarka); marijatrnove(at)gmail.com

9. b

Miha Kimovec (razrednik) ; mihakimovec(at)gmail.com

Aleš Komelj (sorazrednik); komelj.ales(at)gmail.com

Tina Hajdinjak (spremljevalka) ; tina.hajdinjak(at)guest.arnes.si

9.c

Jana Čemas (razredničarka); jana.cemas(at)gmail.com

Sandra Križnar (sorazredničarka); sandra.kriznar(at)gmail.com

 

Ostali učitelji

Bizant Gregor (vodja prehrane); gregor.bizant(at)guest.arnes.si

Franc Špenko (učitelj TIT, laborant); f.spenko(at)gmail.com

Barbara Kermavner /WWW(učiteljica Računalništva in TIT, ROID); barbara.kermavner(at)guest.arnes.si

Živa Sotelšek (učiteljica angleščine)/WWW; ziva.sotelsek(at)gmail.com

Renata Klemenc (specialna pedagoginja); renata.klemenc(at)guest.arnes.si

Joži Nastran Brank/WWW; jozi.nastran(at)gmail.com

Urška Ščavničar Cunder (knjižničarka); urska.cunder(at)guest.arnes.si

Irma Janežič (socialna delavka); irma.janezic(at)guest.arnes.si

Klavdija Cof Mlinšek (pomočnica ravnatelja); cof.klavdija(at)gmail.com

Julij Mlinšek (računalnikar); julij.mlinsek(at)gmail.com