Interesne dejavnosti

Učenci bodo interesne dejavnosti izbirali preko spletne aplikacije z geslom in uporabniškim imenom. Interesna dejavnost se bo izvajala v primeru zadostnega števila prijav.

Interesne dejavnosti na centralni in podružnični šoli, ki se bodo v letošnjem šolskem letu izvajale:

Razredna stopnja -> Urnik interesnih dejavnosti

Predmetna stopnja -> Urnik interesnih dejavnosti

Zunanji izvajalci  -> Urnik interesnih dejavnosti