Projekt TPLG

Občina Vodice turistično še ni dobro razvita, a se vsako leto na tem področju kaže napredek.
Vedno več je raziskanih posebnosti in zgodovinskih virov. Za preučevano območje smo vzeli
vas Šinkov Turn z okolico. Cilj naloge je spodbuditi obiskovalca, da v omenjenih krajih vidi in
začuti tudi krajevne posebnosti. V nalogi so opisane raziskane posebnosti in način, kako jih
bomo obiskovalcu predstavili -> Časovno soočenje dveh brencljev.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Občina Vodice poleg številnih naravnih danosti in znanih osebnosti ponuja tudi izkopanine iz rimskih časov in bogastvo rodovitnih polj, ki jih obdelujejo pridne kmečke roke. Za novo nastali vodiški jedi, za kateri si želimo, da postaneta prepoznavni, smo izbrali -> Rimsko broško in Kmečkega gurmana.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

V  letošnjem letu (šolskem letu 2019/2020) smo se odločili, da  predstavimo prostovoljce iz občine  Vodice, ki so lahko tudi za turiste zanimivi. Priredili bomo festival  Kristalček Pomagalček-> Kristalček Pomagalček.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Logotip (2013) Skozi presto okušaj po vodiško!Projekt Turizmu pomaga lastna glava -> O kraju

…………………………………………………………………………………………………………………………
 Projekt Kapljice Vodic – Vodice so polne majhnih potokov in izvirov. Po vodnatosti  je kraj tudi dobil ime. Kapljice Vodic-voda  so osnova za naš turistični spominek – krpico za brisanje potu -> Kapljice Vodic.