Svet zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Vodice. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA:

-> ZAPISNIK 1. videokonferenčne seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 1. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK  2. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK  3. seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 4. korespondenčne  seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 5. korespondenčne seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 4. seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 5. seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 6. seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 7. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 9. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 10. seje Sveta zavoda