Svet zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Vodice. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA:

-> ZAPISNIK 1. videokonferenčne seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 1. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK  2. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK  3. seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 4. korespondenčne  seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 5. korespondenčne seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 4. seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 5. seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 6. seje Sveta zavoda

->ZAPISNIK 7. seje Sveta zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Vodice. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA:

-> ZAPISNIK 1. videokonferenčne seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 1. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK  2. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK  3. seje Sveta zavoda

 ->ZAPISNIK  4. seje Sveta zavoda

 ->ZAPISNIK  5. seje Sveta zavoda

 

Zapisniki sveta zavoda – pretekli mandat:

-> ZAPISNIK 1. seje

-> ZAPISNIK 2. seje

-> ZAPISNIK 3. seje

-> ZAPISNIK 4. seje

-> ZAPISNIK 5. seje

-> ZAPISNIK 6. seje

-> ZAPISNIK 7. seje

-> ZAPISNIK 8. seje

-> ZAPISNIK 9. seje

-> ZAPISNIK 10. seje

-> ZAPISNIK  1. videokonferenčne seje

-> ZAPISNIK  2. videokonferenčne seje

-> ZAPISNIK  3. videokonferenčne seje

5. seja Sveta staršev ->ZAPISNIK.

 

Zapisniki sveta zavoda – pretekli mandat:

-> ZAPISNIK 1. seje

-> ZAPISNIK 2. seje

-> ZAPISNIK 3. seje

-> ZAPISNIK 4. seje

-> ZAPISNIK 5. seje

-> ZAPISNIK 6. seje

-> ZAPISNIK 7. seje

-> ZAPISNIK 8. seje

-> ZAPISNIK 9. seje

-> ZAPISNIK 10. seje

-> ZAPISNIK  1. videokonferenčne seje

-> ZAPISNIK  2. videokonferenčne seje

-> ZAPISNIK  3. videokonferenčne seje

-> ZAPISNIK 11. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Sveta zavoda