Svet zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Vodice. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA:

-> ZAPISNIK 1. videokonferenčne seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 1. seje Sveta zavoda

 

Zapisniki sveta zavoda – pretekli mandat:

-> ZAPISNIK 1. seje

-> ZAPISNIK 2. seje

-> ZAPISNIK 3. seje

-> ZAPISNIK 4. seje

-> ZAPISNIK 5. seje

-> ZAPISNIK 6. seje

-> ZAPISNIK 7. seje

-> ZAPISNIK 8. seje

-> ZAPISNIK 9. seje

-> ZAPISNIK 10. seje

-> ZAPISNIK  1. videokonferenčne seje

-> ZAPISNIK  2. videokonferenčne seje

-> ZAPISNIK  3. videokonferenčne seje

-> ZAPISNIK 11. seje Sveta zavoda

-> ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Sveta zavoda