Šolska shema

Šolska shema pomeni sistem razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah ob finančni pomoči Evropske unije in republike Slovenije. S tem se spodbuja poraba svežega sadja, zelenjave in mleka v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave in mleka ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa.

Cilji, ki jih želimo doseči z vključitvijo v šolsko shemo:

  • spodbujanje zdrave prehrane;
  • pogostejše uživanje sezonskih, lokalno pridelanih vrst sadja in zelenjave;
  • ozaveščanje učencev in staršev o pomenu uživanja sadja in zelenjave ter mleka;
  • prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje;
  • spoznavanje ekološke pridelave sadja, zelenjave ter mleka;
  • spoznavanje značilnosti integrirane pridelave sadja in zelenjave;
  • spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja;
  • vključevanje ekološko pridelanih vrst sadja, zelenjave in mleka v šolsko prehrano;
  • spodbujanje porabe lokalno pridelanega sadja, zelenjave in mleka.