Dodatne dejavnosti za nadarjene

Učitelji so pripravili zanimive delavnice in izzive, s katerimi bodo nadarjeni učenci razvijali svoje potenciale in talente. Koordinatorka za delo z nadarjenimi na OŠ Vodice je pedagoginja Klara Repanšek (klara.repansek(at)gmail.com).

Nadarjenim učencem smo v šolskem letu 2020/21 ponudili naslednje obogatitvene dejavnosti:

1. Ujemi svoj ritem

2. Sladkorna bolezen

3. Moj prvi lonček

4. Z vlakom v Trst

5. Prevajanje v angleščino

6. Raziskovalne naloge

7. Vivaristika

8. Matematični orehi

9. Talent na platnu ali papirju

Med naštetimi so si učenci izbrali:

1. Z vlakom v Trst

2. Raziskovalne naloge

3. Vivaristika

4. Matematični orehi

Oglejte si -> ZGIBANKO.