Šolski avtobus

bus   

Vozni red šolskega avtobusa za šolsko leto 2023/24

Jutranje vožnje – vožnje pred poukom

I. vožnja
**
Linija 60
6.45
Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (6.59) – Vodice
**
Linija 60
7.30
7.40
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Selo – Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališe) – Šinkov Turn – Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (7.54) – Vodice
1.avtobus
Linija 61
»Š«
7.00
Vojsko – Vesca – Selo(Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica (Anzel) – Bukovica (Plevelec) – OŠ Vodice (7.20) – Vodice
2.avtobus
Linija 60
»Š«
7.16
Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –
Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – OŠ Vodice (7.30) – Bukovica – Utik – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

II. vožnja
1.avtobus
Linija 61
»Š«
8.05
Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica (Anzel) – Bukovica (Plevelec) – OŠ Vodice (8.20) – Vodice
2.avtobus
Linija 60
»Š«
8.00
Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –
Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – OŠ Vodice (8.20) –Bukovica – Utik – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

Popoldanske vožnje – vožnje po pouku

I. vožnja
1.avtobus
Linija 61
»Š«
12.20
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk – Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče 12.48) – Vodice (12.51)

II. vožnja
1.avtobus
Linija 60
»Š«
13.20
OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (13.35) – Ljubljana
2.avtobus
Linija 60
»Š«
13.20
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik) – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko –Polje (obračališče) (13.42)

III. vožnja
1. avtobus
Linija 60
»Š«
14.05
OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (14.20) – Ljubljana
2. avtobus
Linija 61
»Š«
14.06
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik) – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Vodice (14.34)
3. avtobus
Linija 61
»Š«
15.20
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče)– Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (15.48) – Vodice (15.51)
**
Linija 60
14.45
… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca –Vojsko(15.02)
**
Linija 60
15.25
… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Polje obračališče (15.42)
**
Linija 60
16.05
… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca –Vojsko (16.22)

Linija 60** – redna linija
Linija 61 »Š« – dodatna šolska vožnja

Šolski avtobusi bodo ustavljali na istih  avtobusnih postajah kot v preteklem obdobju.

V sami tabeli Pregled voznih redov integracija Vodice je še nekaj linij avtobusov, ki peljejo  mimo OŠ Vodice in jih lahko učenci koristijo.