Knjižnica

knjigeŠolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Namenjena je predvsem učenkam in učencem ter delavcem šole.

Učenci si v knjižnici lahko izposojajo knjige, berejo revije, pišejo domače ali seminarske naloge in pripravljajo plakate. Na voljo je okrog 12.000 enot gradiva in preko 30 naslovov revij, časopisov za otroke in strokovnih revij s področja izobraževanja, pedagogike ter posameznih predmetnih področij. Učenci si lahko izposodijo do največ 5 knjig za 14 dni, nato lahko čas izposoje enkrat podaljšajo (knjig za domače branje in angleško/nemško bralno značko ne podaljšujemo). Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo nadomestiti z enako novo ali drugo knjigo enake vrednosti, primerno za šolsko knjižnico.

V knjižnici je za šolsko delo na voljo tudi računalnik. Vsak mesec lahko učenci rešujejo knjižno uganko meseca. Izžrebance čakajo knjižne nagrade.

V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj. S pomočjo teh ur želimo v okviru knjižničnega dela doseči naslednje cilje:

  • da bi učenec postal samostojen bralec za vse življenje,
  • da bi se znašel v šolski knjižnici, kasneje pa tudi v drugih tipih knjižnic,
  • da bi se zavedel oziroma zavedal pomena informacije ter
  • da bi spoznal vsaj osnove informacijske pismenosti.

Poleg tega je knjižnica tudi prostor, kjer prirejamo razstave ob različnih priložnostih, srečanja z literarnimi ustvarjalci (ob zaključku bralne značke) in različne druge aktivnosti. Če pa učence zanima delo v knjižnici, se lahko vključijo v knjižničarski krožek. Šolska knjižnica je torej prostor učenja, raziskovanja ter prostor, kjer vsakdo lahko najde »svojo knjigo«.

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Urška Ščavničar Cunder. Urnik izposoje:

VSAK DAN

7.30 – 8.30

10.15 – 10.30

Odmor za malico: 10.30-10.50

PONEDELJEK -ČETRTEK

12.00 – 15.00

PETEK

13.00 – 15.00