Svetovalna služba

Kadar ste starši v skrbeh zaradi svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spore s sošolci oziroma učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolske svetovalne delavke. Pri slednjih boste prav tako dobrodošli, če bi želeli kakšen nasvet. 

Šolska svetovalna služba svetuje učencem, staršem in učiteljem ter pri svojem preventivnem, razvojnem in drugem vzgojno-izobraževalnem delu sodeluje z vodstvom šole. Vključuje se v kompleksno reševanje psiholoških, socialnih vprašanj ter pri tem sodeluje z zunanjimi institucijami. 

V svetovalni službi se lahko po predhodnem dogovoru oglasite vsak dan od 7.30 do 14.30 oziroma v času popoldanskih govorilnih ur.

Na naši šoli svetovalno službo sestavljajo svetovalne delavke in izvajalke dodatne strokovne pomoči.

Svetovalni delavki na matični šoli: 

Irma Janežič, svetovalna delavka ()

Klara Repanšek, svetovalna delavka ()

tel.: 01 833 25 14

Izvajalke dodatne strokovne pomoči: 

Saša Šimnovec, specialna pedagoginja ()

Sandra Križnar, specialna pedagoginja ()

Marija Trnovec, socialna pedagoginja ()

Renata Klemenc, specialna pedagoginja ()

Katja Hočevar, specialna pedagoginja ()

Izvajalka dodatne strokovne pomoči in svetovalna delavka na PŠ Utik: 

Neja Prosen, inkluzivna pedagoginja ()