Za starše

V delo šole se starši lahko vključujejo tudi v okviru Sveta staršev.

Poslovnik je dostopen na naslednji povezavi.

Rezultati ankete o izvedbi taborov so dostopni na naslednji povezavi.