Roditeljski sestanki

sestanek

Prvi roditeljski sestanek bo v mesecu septembru, ostale dva pa februarja in maja oziroma junija.
Roditeljske sestanke, ki so vezani na zunanjega predavatelja načrtujetmo v sodelovanju s svetovalno delavko, gospodično Irmo Janežič.

Sestanek Datum Tema
1. rod. sest. 13. 9. 2023 (PŠ Utik) (za 2. razred ob 17. uri, za 3. in 4. razred ob 18. uri) 14. 9. 2023 (Vodice) (ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri) predstavitev smernic za delo v šolskem letu (LDN) 2023/24, predstavitev dela v oddelku in informacije za šolsko leto 2023/24
2. rod. sest.

31. 1. 2024 (PŠ Utik) (za 1. in 2. razred ob 17. uri, za 3. in 4. razred ob 18. uri)

1. 2. 2024 (Vodice) (ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri)

učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju, diferenciacija pri pouku, izbirni in neobvezni izbirni predmeti v novem šolskem letu, šola v naravi, tabori, vpisi v srednje šole, NPZ
3. rod. sest. 22. 5. 2024 ali po dogovoru (PŠ Utik) (za 1. in 2. razred ob 17. uri, za 3. in 4. razred ob 18. uri) 23. 5. 2024 ali po dogovoru (Vodice) (ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri) šolsko leto se zaključuje