Knjižnica v Utiku

Knjižničarka Urška Ščavničar Cunder bo obiskovala podružnično šolo enkrat tedensko – ob petkih  od 7.40 do 8.25.  Učenci si bodo lahko izposodili knjige za domače branje, bralno značko ter knjige za svojo zabavo. Izmenjava knjig bo potekala v telovadnici.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2023/24 -> SEZNAM.