Knjižnica v Utiku

Knjižničarka Urška Ščavničar Cunder bo obiskovala podružnično šolo enkrat tedensko – ob petkih  od 12.00 do 14.00.  Učenci si bodo lahko izposodili knjige za domače branje, bralno značko ter knjige za svojo zabavo. Izmenjava knjig bo potekala v zgornji (večji)  učilnici.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2022/23 -> SEZNAM.