Kam po pomoč

ZA UČENCE:

TOM TELEFON

Kadar smo negotovi, žalostni, jezni, razočarani, nam pogovor lahko pomaga, da se počutimo lažje, se razbremenimo in dobimo občutek, da v stiki nismo sami. Če imate občutek, da svoje stiske ne zmorete zaupati nikomur, so vedno na voljo svetovalke in svetovalci TOM telefona. Tukaj bo vedno nekdo, ki se bo prijazno odzval, prisluhnil, razumel, spodbujal in skupaj z vami poiskal možne rešitve.

Predstavitveni video: https://youtu.be/ei2yWJmvziY 

Vsak dan od 12. do 20. ure

Tel: 116 111

ZA UČENCE:

TOM TELEFON

Za otroke in mladostnike v primeru izkušnje z nasiljem

Vsak dan od 12. do 20. ure

Tel: 116 111

Spletna svetovalnica TO SEM JAZ

Lahko pišeš v spletno svetovalnico in vprašaš za nasvet strokovnjaka

www.tosemjaz.net

ZA STARŠE

Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Šiška

Celovška cesta 150

Ljubljana

Tel: 01 583 98 00

gpcsd.ljsis@gov.si

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Gotska ulica 18

Ljubljana

Tel: 01 583 75 00

info@scoms-lj.si

Zdravstveni dom Šentvid

Ob zdravstvenem domu 1

Ljubljana

Tel: 01 583 74 00

Zavod za šolstvo: Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Kotnikova ulica 28

Ljubljana

Tel: 01 241 19 50

      01 241 19 51

usmerjanje@zrss.si

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja

Tel: 080 11 55

Psihiatrična klinika  Ljubljana  – KLIC V DUŠEVNI STISKI

Tel: 01 520 99 00

Urgentna psihiatrična ambulanta

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo

Njegoševa 4

Ljubljana

Tel: 01 4750 685

Enota za adolescentno psihiatrijo

Center za mentalno zdravje

Grablovičeva 44 b

Ljubljana

Tel: 01 5874 955

      01 5874 942