Dopoldanske govorilne ure

Dopoldanske govorilne ure imajo učitelji enkrat tedensko. Te so v času ali uri, ko učitelj ne poučuje. Zaradi razporejanja učiteljev za nadomeščanje se morajo starši k dopoldanskim govorilnim uram predhodno najaviti.

Dopoldanske govorilne ure 

Razred

Učitelj

Dan

Čas

Prostor

1. a

Sabina Bradeško

       četrtek

12.10–12.55

avla prvošolcev

Nataša Tomc

četrtek

12.10–12.55

avla prvošolcev

1. b

Mirjam Osolnik

četrtek

11.20–12.05

avla prvošolcev

Špela Malus Jeraj

četrtek

11.20–12.05

avla prvošolcev

2. a

Jana Potočnik

sreda

10.30–11.15

kabinet 1. triletja

2. b

Manja Lušina

četrtek

9.20–10.05

kabinet 1. triletja

3. a

Vesna Cankar

četrtek

10.30–11.15

kabinet 1. triletja

3. b

Greta Rozman

sreda

7.40–8.25

kabinet 1. triletja

3. c

Cirila Jeraj

četrtek

9.20–10.05

kabinet 1. triletja

4. a

Mojca Višnovar

ponedeljek

12.10–12.55

učilnica 4. a

4. b

Vika Ciperle

(Eva Klemenčič)

petek

10.30–11.15

učilnica 4. b

5. a

Teja Vilfan

četrtek

9.20–10.05

učilnica 5. a

5. b

Tjaša Gračnar

četrtek

11.20–12.05

učilnica 5. b

6. a

Tomaž Grajzar

četrtek

11.20–12.05

učilnica GUM

Marija Trnovec

četrtek

8.30–9.15­

kabinet soc. pedagoginje

6. b

Miha Kimovec

ponedeljek

11.20–12.05

zbornica

Aleš Komelj

četrtek

8.30–9.15

zbornica

6. c

Jana Čemas

torek

10.30–11.15

zbornica

Maša Jezeršek

četrtek

11.20–12.05

učilnica GOS-NAR

7. a

Sonja Kadivec

četrtek

9.20–10.05

učilnica SLJ 3

Špela Knez

sreda

11.20–12.05

zbornica

7. b

Irena Demšar

sreda

10.30–11.15

učilnica TJA 2

Katja Hočevar

sreda

11.20–12. 05

kabinet spec. pedagoginje

7. c

Špela Blažič

četrtek

8.30–9.15

učilnica LUM

Barbara Kermavner

torek

8.30–9.15

računalniška učilnica

8. a

Stanka Stružnik

četrtek

10.30–11.15

učilnica ZGO

Katja Kociper Jančič

torek

10.30–11.15

zbornica

8. b

Matej Jančič

torek

11.20–12.05

zbornica

Klara Repanšek

po dogovoru med 7. in 14. uro

pisarna svet. delavke

9. a

Ajda Batistič

četrtek

9.20–10.05

zbornica

Saša Šimnovec

četrtek

11.20–12.05

kabinet spec. pedagoga

9. b

Andreja Bečan

sreda

10.30–11.15

zbornica

Janja Pirc

torek

11.20–12.05

zbornica

9. c

Alenka Remic

ponedeljek

10.30–11.15

učilnica KEM-BIO

Jure Grilc

petek

8.30–9.15

pisarna ravnatelja

 

Klavdija Cof Mlinšek

sreda

11.20–12.05

pisarna pom. ravnatelja

 

Irma Janežič

po dogovoru med 7. in 13. uro

pisarna svet. delavke

 

Katja Kovačič

(Renata Klemenc)

torek

12.10–12.55

kabinet spec. pedagoga

 

Vita Valenčak

ponedeljek

11.20–12.05

kabinet spec. pedagoga

 

Joži Nastran Brank

torek

9.20–10.05

kabinet športa (spodaj)

 

Mira Debeljak

sreda

12.10–12.55

kabinet OPB

 

Živa Sotelšek

četrtek

11.20–12.05

kabinet OPB

 

Jerneja Skapin

torek

12.10–12.55

kabinet OPB

 

Janez Markoli

sreda

12.10–12.55

kabinet OPB

 

Gregor Bizant

sreda

11.20–12.05

zbornica

 

Franc Špenko

četrtek

9.20–10.05

zbornica

 

Klavdija Kovačič

torek

9.20–10.05

zbornica

 

Katja Zupan

četrtek

12.10–12.55

kabinet OPB