Eko šola in Zdrava šola

ekologo1

OŠ Vodice s PŠ Utik že vrsto let sodeluje v projektih Eko šola in Zdrava šola.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Vsebine obeh projektov se pogosto prepletajo.

Več o aktivnostih si lahko preberete na spletni posebni spletni strani -> EKOSTRAN.

BODIMO EKOLOŠKO OSVEŠČENI, POMAGAJMO SKRBETI ZA NAŠO PRIHODNOST IN SVOJE ZDRAVJE.