Eko šola in Zdrava šola

ekologo1

OŠ Vodice s PŠ Utik že vrsto let sodeluje v projektih Eko šola in Zdrava šola.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Vsebine obeh projektov se pogosto prepletajo.

Več o aktivnostih si lahko preberete na spletni posebni spletni strani -> EKOSTRAN.

BODIMO EKOLOŠKO OSVEŠČENI, POMAGAJMO SKRBETI ZA NAŠO PRIHODNOST IN SVOJE ZDRAVJE.

V Slovensko mrežo zdravih šol smo vključeni že vrsto let. Mednarodni in slovenski projekt nas obvezuje, da področju zdravja v šoli posvečamo veliko pozornosti.
Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To dosegamo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Šola vključuje promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja.
Zdrava šola se pri svojem delu opira na dvanajst ciljev, ki so enaki ciljem Evropske mreže zdravih šol.

Ti so:
• aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev na način, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;
• skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci;
• potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
• vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim na način, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;
• izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
• skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
• skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje;
• aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev;
• upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;
• upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;
• sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo ter pomagajo pri zdravstveni vzgoji;
• vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
Rdeča nit projekta v šolskem letu 2022/23 je »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«.
Vodja Zdrave šole: Alenka Remic