Projekti v Utiku

Vsi zaposleni se trudimo in želimo ustvariti okolje, v katerem se bodo otroci dobro počutili, prihajali v šolo nasmejani in razvijali svojo ustvarjalnost v prijetnem, zdravem in spodbudnem okolju.
Sami in v sodelovanju z matično šolo si bomo prizadevali za kvalitetno izpeljavo dodatnih aktivnosti in projektov:

• tečaj plavanja v Ciriusu v Kamniku (2 in 3. razred),
• športne, likovne, naravoslovne in družboslovne interesne dejavnosti,
• Škratki in škratje (skrb za mlajše),
• športni program »Zlati sonček«,
• Sami znamo skrbeti za varnost,
• sodelovanje v mreži zdravih šol,
• Bralna značka in Eko bralna značka,
• Tekmovanje iz logike (3. razred),
• Matematični kenguru,
• Cankarjevo tekmovanje, Mehurčki,
• aktivno vključevanje v dejavnosti EKO šole,
• sodelovanje z DU Bukovica-Šinkov Turn in SD Strahovica.