Projekti v Utiku

Vsi zaposleni se trudimo in želimo ustvariti okolje, v katerem se bodo otroci dobro počutili, prihajali v šolo nasmejani in razvijali svojo ustvarjalnost v prijetnem, zdravem in spodbudnem okolju.

Sami in v sodelovanju z matično šolo si bomo prizadevali za kvalitetno izpeljavo dodatnih aktivnosti in projektov:

… kmalu …