Erazmus novičke

“Skoči iz učilnice in vdihni svet”

Na letošnjih Erasmus+ dnevih, ki so potekali od 13.-15. oktobra smo na taboru Društva učiteljev geografije v Trbovljah predstavili Erasmus+ projekt OŠ Vodice z naslovom “Skoči iz učilnice in vdihni svet”. 

Z udeleženci tabora smo spregovorili o prijavljanju Erasmus+ projektov z vidika šole začetnice, o vprašanjih, s katerimi smo se srečevali in podpori, ki nam jo nudi slovenska nacionalna agencija CMEPIUS. Izmenjali smo si izkušnje  z učitelji šol, ki prav tako sodelujejo v Erasmus + programu.

Foto: Tatjana Kikec

Izobraževanje za učitelje  

Za praznične dni na Tenerife

Čas hitro teče, že štirje učitelji OŠ Vodice so prišli z izobraževanj v tujini, nanje čakamo še trije učitelji.

Zadnje izobraževanje se je osredotočalo na poučevanje učencev na terenu, natančneje med trekingom. Gre za učenje veščin in orodij, kako voditi skupino učencev, kakšne vaje in izzive jim dati, kako zasnovati problemske igre in  izkustvene aktivnosti v naravi. 

Fotografije prikazujejo utrinke z zadnjih treh izobraževanj naših učiteljev.  

29. septembra 2023 je na OŠ  Vodice potekalo izobraževanje za učitelje. V uvodnem delu smo predstavili vtise z mobilnosti v tujino, v drugem delu novo nastale didaktične pripomočke (knjižico »Skoči iz učilnice in vdihni svet«, lesni diagram-lesene hišice, razredna ura s tematiko podnebnih sprememb). Tretji del je bil praktičen, učitelji so šli s pomočjo lesenih hišic skozi razredno uro o podnebnih spremembah.

Lesni diagram-didaktični pripomoček in knjižica » Skoči iz učilnice in vdihni svet.«

V projektu Erasmus+ smo učitelji OŠ Vodice zasnovali dva didaktična pripomočka za pouk v naravi. Prvi je knjižica z različnimi didaktičnimi pristopi za pouk naravi in predloga načrtovanje le tega. Drugi didaktični pripomoček je lesni diagram, ki ga sestavlja 22 lesenih hišic, ki se nahajajo na drevesih v okolici šole. Hišice se odprejo, vanje se položi liste z navodili, besedilom ali različne predmete. S pomočjo lesenih hišic učitelj izpelje uro pouka na prostem. Z njimi lahko snov utrjuje, razvija kritično razmišljanje učencev, ustvarjalnost, skupinsko dinamiko. Naredili smo gradivo za razredno uro ozaveščanja o klimatskih spremembah, ki so učitelj izpelje s pomočjo lesnega diagrama.

Predstavitev projekta Erasmus+ OŠ Vodice

Na taboru Društva učiteljev geografije Slovenije v Zasavju smo predstavili projekt Erasmus + OŠ vodice kot dogodek Erasmusdays.

Vrnitev iz Italije in Španije

Še zadnja učitelja sta prišla iz izobraževanj v tujini. V Španiji, natančneje v mestu Alicante, so učitelji iz različnih držav pridobivali znanja s področij povezovanja z naravo, ravnovesja, dihanja, uravnotežene prehrane in osebne rasti. V mestu Soverato v Italiji je bil poudarek na snemanju izobraževalnih filmov, izdelavi scenarija, snemanju, režiji in montaži. Dotaknili smo se tudi teme lažnih novic, fotografij in video materiala na spletu.

Učitelji so se vrnili s pozitivnimi izkušnjami, številnimi poznanstvi in informacijami, ki so jih pridobili v pogovorih z učitelji iz drugih držav.

V Alicante in na Tenerife

Začenjata se izmenjavi dveh kolegic, ki se tokrat podajata v Španijo. Poudarek prvega izobraževanja je na čuječnosti in vajah čuječnosti, drugo izobraževanje pa se osredotoča na praktične aktivnosti v smeri varovanja okolja; kako vzpostaviti šolsko mikro kmetijo, kako pritegniti ptice k šoli, kako uporabiti deževnike za razgradnjo odpadne hrane v kompost, kako gojiti gobe v odpadni embalaži…

Učenec Lenart Brank iz 8. b razreda, je za namen predstavitve naše šole v tujini pripravil predstavitveni filmček, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.

V Lizbono

Začela se je prva mobilnost naše kolegice na Portugalsko, natančneje v Lizbono. Pridobivala bo znanja iz nizkoproračunskih dejavnosti »praktičnega« upcyclinga (kreativne ponovne uporabe recikliranih materialov). Dejavnosti z uporabo recikliranih materialov bodo služile kot izhodišče za nadaljnje delo, za ozaveščanje otrok in mladih o okoljskih vprašanjih.
Primeri dobre prakse, kako spremeniti potrošniške vzorce in zmanjšati nastajanje odpadkov.

Učitelji smo prejeli gradivo o načinih predelave odpadkov in statistične podatke, ki se nanašajo na odpadke za celoten svet.