Erazmus novičke

Za praznične dni na Tenerife

Čas hitro teče, že štirje učitelji OŠ Vodice so prišli z izobraževanj v tujini, nanje čakamo še trije učitelji.

Zadnje izobraževanje se je osredotočalo na poučevanje učencev na terenu, natančneje med trekingom. Gre za učenje veščin in orodij, kako voditi skupino učencev, kakšne vaje in izzive jim dati, kako zasnovati problemske igre in  izkustvene aktivnosti v naravi. 

Fotografije prikazujejo utrinke z zadnjih treh izobraževanj naših učiteljev.  

V Alicante in na Tenerife

Začenjata se izmenjavi dveh kolegic, ki se tokrat podajata v Španijo. Poudarek prvega izobraževanja je na čuječnosti in vajah čuječnosti, drugo izobraževanje pa se osredotoča na praktične aktivnosti v smeri varovanja okolja; kako vzpostaviti šolsko mikro kmetijo, kako pritegniti ptice k šoli, kako uporabiti deževnike za razgradnjo odpadne hrane v kompost, kako gojiti gobe v odpadni embalaži…

Učenec Lenart Brank iz 8. b razreda, je za namen predstavitve naše šole v tujini pripravil predstavitveni filmček, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.

“Skoči iz učilnice in vdihni svet”

Na letošnjih Erasmus+ dnevih, ki so potekali od 13.-15. oktobra smo na taboru Društva učiteljev geografije v Trbovljah predstavili Erasmus+ projekt OŠ Vodice z naslovom “Skoči iz učilnice in vdihni svet”. 

Z udeleženci tabora smo spregovorili o prijavljanju Erasmus+ projektov z vidika šole začetnice, o vprašanjih, s katerimi smo se srečevali in podpori, ki nam jo nudi slovenska nacionalna agencija CMEPIUS. Izmenjali smo si izkušnje  z učitelji šol, ki prav tako sodelujejo v Erasmus + programu.

Foto: Tatjana Kikec

V Lizbono

Začela se je prva mobilnost naše kolegice na Portugalsko, natančneje v Lizbono. Pridobivala bo znanja iz nizkoproračunskih dejavnosti »praktičnega« upcyclinga (kreativne ponovne uporabe recikliranih materialov). Dejavnosti z uporabo recikliranih materialov bodo služile kot izhodišče za nadaljnje delo, za ozaveščanje otrok in mladih o okoljskih vprašanjih.
Primeri dobre prakse, kako spremeniti potrošniške vzorce in zmanjšati nastajanje odpadkov.

Učitelji smo prejeli gradivo o načinih predelave odpadkov in statistične podatke, ki se nanašajo na odpadke za celoten svet.