Učitelji v Utiku

 Elektronski naslovi učiteljev po abecedi -> kontakti učiteljev.

1. c

Amadeja Čebulj Stare (razredničarka)/WWW

Gartnar Boštjan (spremljevalec)

2. c

Urša Merčon (razredničarka)/WWW

3. č

Urša Korbar (razredničarka/ WWW

Maruša Brecelj (spremljevalka)

4. c

Katja Anžin (razredničarka)

Ostali učitelji

Klavdija Kovačič (učiteljica angleščine)

Aleš Komelj (učitelj NIP Šport-a)

Nika Katrašnik (specialna pedagoginja)

Oddelka podaljšanega bivanja

Podaljšano bivanje 1c3č

Špela Pipan/WWW

Podaljšano bivanje 2c4c

Jana Golob/WWW

Ob 16.08 se oddelka združita in ju vodi Jana Golob.

Dopolnili/dodatni pouk -> VEČ.