Seznam učbenikov in potrebščin

Osnovna šola učencem omogoča, da si v šolskem letu 2024/2025 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke.  Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo delovne zvezke brezplačno. Stroške krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

Učitelji so poleg učbenikov sporočili tudi izbor delovnih zvezkov, ki jih bodo otroci potrebovali v naslednjem šolskem letu. Delovne zvezke  in ostale potrebščine kupite samiučenci 1.,  2. in 3. razredov pa tudi delovne zvezke dobijo v šoli. 

Delovne zvezke in druge potrebščine lahko naročite tudi pri:

KOPIJA NOVA Vse za šolo

PRINTINK Vse za šolo

go2school

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za vse razrede (kliknite na povezavo):